© Društvo lekara urgentne medicine Srbije 2016

Home Početna
Serbian Society of Emergency Physicians

Društvo lekara urgentne medicine Srbije

Registrovani članovi DLUMS imaće mogućnost da besplatno pohađaju sve on line testove, stručne sastanke i kurseve u organizaciji DLUMS, dok će kotizacije za simpozijume i kongrese plaćati sa 50% popusta.

Autor:

Dr  Saša Ignjatijević

ZHMP Niš


E-mail: serbian.emergency@gmail.com

Test: POSTUPCI SPAŠAVANJA I OŽIVLJAVANJA UTOPLJENIKA


Akreditovan za lekare (pedijatri, urgentna medicina, opšta medicina, internisti,  stomatolozi, biohemičari, hirurzi, anesteziolozi sa reanimatologijom), medicinske sestre, zdravstveni tehničari,

do 02.03.2018.

Kotizacija: 1000 RSD

Evidencioni broj:

А-1-544/17

Autor: 5 poena

Polaznici: 3poena

TEST

Registracija

Testovi_registracija Test1

Autor:

Dr  Tatjana Rajković

ZHMP Niš


E-mail: serbian.emergency@gmail.com

Test: ANEURIZMA ABDOMINALNE AORTE

Kotizacija: 1000 RSD

Evidencioni broj:

А-1-1294/17

Autor: 6 poena

Polaznici: 4 poena

TEST

Registracija

Testovi_registracija Test 2

Autor:

Dr  Branislav Ničić

ZHMP Niš


E-mail: serbian.emergency@gmail.com

Test: ARTERIJSKA HIPERTENZIJA

Kotizacija: 1000 RSD

Evidencioni broj:

А-1-1295/17

Autor: 6 poena

Polaznici: 4 poena

TEST

Registracija

Testovi_registracija Test 3

Akreditovan za lekare i medicinske sestre/zdr. tehničare

do 18.05.2018.

Akreditovan za lekare i medicinske sestre/zdr. tehničare

do 18.05.2018.