Sekcija mladih lekara

Na inicijativu i uz podršku dr Basak Yilmaz, predsednice YEMD (Young Emergency Medicine Doctors) EuSEM-a, u toku održavanja "The First South East Congess of Emergency and Disaster Medicine" u Beogradu,  22. juna  2018. održan je sastanak na kome je dogovoreno formiranje sekcije mladih lekara DLUMS.

 

Osnovni zadaci Sekcije mladih lekara su: poboljšati kontakt između mladih lekara i specijalizanata urgentne medicine širom Evrope, unapređenje naučnoistraživačkih delatnosti u okvirima i na polju urgentne medicine, promocija specijalizacije urgentne medicine kako u državama koje već imaju prihvaćene programe specijalizacija urgentne medicine,

tako i naročito u zemljama koje tu specijalizaciju još uvek nemaju. Kao krovna organizacija, EuSEM će prikupljati podatke o aktivnostima nacionalnih Sekcija mladih lekara i usmeravati aktivnosti ka zacrtanim ciljevima, doprinoseći boljem statusu svih koji se bave urgentnom medicinom.

 

Poštujući naše okvire i specifičnosti specijalističkog usavršavanja članovi Sekcije mladih lekara mogu biti:

• Lekari koji su na specijalizaciji iz urgentne medicine i ostalih specijalizacija koji u svom opisu imaju urgentne oblasti ( npr: anestezija, interna medicina, pedijatrija, hirurgija….itd)

• Specijalisti prvih 5 godina

• Lekari bez specijalizacije koji rade u DZ, SHMP i odeljenjima  urgentne medicine u bolnicama.

 

 

 

 

Za predsednika sekcije izabrana je dr Dušica Janković, specijalista urgentne medicine ZHMP Niš.

 

yemd.serbia@gmail.com

 

Početna  /  O nama  /  ČlanstvoKME  /  Sekcija ML  /  Kongresi  /  Arhiva  /  Kontakt

Mapa sajta

Uslovi korišćenja

Pravila privatnosti

Jedna kopija ovih materijala može biti štampana

samo za nekomercijalnu upotrebu.

© 2014 - 2022 Društvo lekara urgentne medicine Srbije - DLUMS. Sva prava zadržana