IDEJA

 

Društvo lekara urgentne medicine Srbije osnovano je sa idejom da urgentnu medicinu u Srbiji podigne na visok nivo. Kao organizacija koja se podjednako brine o razvoju lekara i na prehospitalnom i na hospitalnom nivou zdravstvene zaštite, trudimo se da svoje aktivnosti i prilagodimo tim ciljevima. Rad Društva organizovan je kroz rad odgovarajućih sekcija, omogućavajući na taj način raznim granama medicine da ostvare svoj puni napredak u sferi urgentne medicine.

 

 

Osnivanje 13.11.2014.

CILJEVI RADA

 

Ciljevi Društva lekara urgentne medicine su: povećanje nivoa znanja i veština zdravstvenih radnika za zbrinjavanje kritično obolelih i povređenih, edukacija stanovništva i pripadnika službi od posebnog značaja za pružanje prve pomoći u urgentnim stanjima, podizanje nivoa zdravstvene prosvećenosti stanovništva, smanjenje smrtnosti, razvoj i unapređenje  urgentne medicine.

 

 

Predsednik DLUMS

Dr Saša Ignjatijević

Spec. urgentne medicine

ZHMP Niš

 

Acc. Spec. Prim. dr Tatjana Rajković

Spec. urgentne medicine

ZHMP Niš

 

Dr Branislav Ničić

Spec. urgentne i interne medicine

ZHMP Niš

 

Prim. dr Miljan Jović

Spec. urgentne medicine

Služba urgentnog prijema OB Zaječar

 

 

Dr Dejan Veličković

Spec. urgentne medicine

PTO, OB Pirot

 

Upravni odbor

Potpredsednik DLUMS

Početna  /  O nama  /  ČlanstvoKME  /  Sekcija ML  /  Kongresi  /  Arhiva  /  Kontakt

Mapa sajta

Uslovi korišćenja

Pravila privatnosti

Jedna kopija ovih materijala može biti štampana

samo za nekomercijalnu upotrebu.

© 2014 - 2022 Društvo lekara urgentne medicine Srbije - DLUMS. Sva prava zadržana