IDEJA

 

Društvo lekara urgentne medicine Srbije osnovano je sa idejom da urgentnu medicinu u Srbiji podigne na visok nivo. Kao organizacija koja se podjednako brine o razvoju lekara i na prehospitalnom i na hospitalnom nivou zdravstvene zaštite, trudimo se da svoje aktivnosti i prilagodimo tim ciljevima. Rad Društva organizovan je kroz rad odgovarajućih sekcija, omogućavajući na taj način raznim granama medicine da ostvare svoj puni napredak u sferi urgentne medicine.

 

 

Osnivanje 13.11.2014.

CILJEVI RADA

 

Ciljevi Društva lekara urgentne medicine su: povećanje nivoa znanja i veština zdravstvenih radnika za zbrinjavanje kritično obolelih i povređenih, edukacija stanovništva i pripadnika službi od posebnog značaja za pružanje prve pomoći u urgentnim stanjima, podizanje nivoa zdravstvene prosvećenosti stanovništva, smanjenje smrtnosti, razvoj i unapređenje  urgentne medicine.

 

 

Upravni odbor

Predsednik

dr Branislav Ničić

Spec. urgentne i interne medicine

ZHMP Niš

 

Potpredsednik

dr Saša Ignjatijević

Spec. urgentne medicine

ZHMP Niš

 

Acc. Spec. Prim. dr Tatjana Rajković

Spec. urgentne medicine

ZHMP Niš

 

Prim. dr Miljan Jović

Spec. urgentne medicine

Služba urgentnog prijema OB Zaječar

 

 

Dr Dejan Veličković

Spec. urgentne medicine

PTO, OB Pirot

 

Početna  /  O nama  /  ČlanstvoKME  /  Sekcija ML  /  Kongresi  /  Arhiva  /  Kontakt

Mapa sajta

Uslovi korišćenja

Pravila privatnosti

Jedna kopija ovih materijala može biti štampana

samo za nekomercijalnu upotrebu.

© 2014 - 2019 Društvo lekara urgentne medicine Srbije - DLUMS. Sva prava zadržana