Online testovi i kursevi

 • Akreditovani online testovi i kursevi

  Akreditovani online testovi

   

   

  Test: PROCENA TEŽINE TRAUME NA OSNOVU KINEMATIKE

  Akreditovan do: 18.11.2019.

  Autor:Dr Dušica Janković, ZHMP Niš

  Akreditovano za lekare pedijatrije, urgentne medicine, opšte medicine, hirurge , medicinske sestre i tehničare

  Broj poena KME:autor: 7 poena, polaznici: 5 poena

  Evidencioni broj: А-1-2796/18

  Kotizacija za test: za članove DLUMS besplatno, za ostale 1000din

   

   

  Test: HEMODINAMSKA NESTABILNOST U TRAUMI

  Akreditovan do: 18.11.2019.

  Autor:Dr Milan Elenkov, Opšta bolnica Pirot, služba anestezije i reanimacije

  Akreditovano za lekare pedijatrije, urgentne medicine, opšte medicine, hirurge , medicinske sestre i tehničare

  Broj poena KME:autor: 7 poena, polaznici: 5 poena

  Evidencioni broj: А-1-2795/18

  Kotizacija za test: za članove DLUMS besplatno, za ostale 1000din

   

   

  Test: OSNOVNI PRINCIPI NADOKNADE TEČNOSTI

  Akreditovan do: 18.11.2019.

  Autor:Prim. dr Miljan Jović, Opšta bolnica Zaječar, Služba za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja

  Akreditovano za lekare pedijatrije, urgentne medicine, opšte medicine, hirurge , medicinske sestre i tehničare

  Broj poena KME:autor: 7 poena, polaznici: 5 poena

  Evidencioni broj: А-1-2794/18

  Kotizacija za test: za članove DLUMS besplatno, za ostale 1000din

   

   

  Test: HIPOTIREOZA-DA LI JE POZNAJEMO

  Akreditovan do: 18.11.2019.

  Autor:Dr Biljana Radisavljević, ZHMP Niš

  Akreditovano za lekare, medicinske sestre i tehničare

  Broj poena KME:autor: 7 poena, polaznici: 5 poena

  Evidencioni broj: А-1-2793/18

  Kotizacija za test: za članove DLUMS besplatno, za ostale 1000din

   

   

   

  Akreditovani kursevi

   

   

  Kurs: URGENTNI ULTRAZVUK U TRAUMI

  Nacionalni kurs I kategorije

  Akreditovan do: 18.11.2019.

  Predavači: dr Marija Milenković, dr Sonja Ratković, dr Tijana Todorčević, dr Milan Elenkov, dr Dragan Mitić,

  dr Milica Stojadinović, prim. dr Miljan Jović

  Akreditovano za lekare

  Broj poena KME: predavači: 12 poena, polaznici: 6 poena

  Evidencioni broj: А-1-2797/18

  Kotizacija: za članove DLUMS besplatno, za ostale 2000din

   

   

  Kurs: BASIC LIFE SUPPORT

  Nacionalni kurs I kategorije

  Akreditovan do: 18.11.2019.

  Predavači: dr Branislav Ničić, prim. dr Tatjana Rajković, dr Saša Ignjatijević,

  dr Ivana Ilić, prim. dr Miljan Jović dr Milan Elenkov,dr Dušica Janković

  Akreditovano za lekare, medicinske sestre I tehničare,stomatologe, farmaceute, biohemičare

  Broj poena KME: predavači: 12 poena, polaznici: 6 poena

  Evidencioni broj: А-1-2798/18

  Kotizacija: za članove DLUMS besplatno, za ostale 2000din

   

   

  Kurs: PREHOSPITALNO OBEZBEĐENJE DISAJNOG PUTA

  Nacionalni kurs I kategorije

  Akreditovan do: 18.11.2019.

  Predavači: dr Branislav Ničić, prim. dr Tatjana Rajković, dr Saša Ignjatijević,

  dr Ivana Ilić, prim. dr Miljan Jović, dr Milan Elenkov,dr Dušica Janković

  Akreditovano za lekare, medicinske sestre i tehničare,stomatologe, farmaceute, biohemičare

  Broj poena KME: predavači: 12 poena, polaznici: 6 poena

  Evidencioni broj: А-1-2799/18

  Kotizacija: za članove DLUMS besplatno, za ostale 2000din

   

   

  Kurs: URGENTNI ULTRAZVUK U KARDIOPULMONALNOJ REANIMACIJI

  Nacionalni kurs I kategorije

  Akreditovan do: 18.11.2019.

  Predavači: dr Marija Milenković, dr Milan Elenkov, dr Ksenija Petrović,

   dr Isidora Jovanović, dr Milica Stojadinović, prim. dr Miljan Jović, dr Vesna Janačković

  Akreditovano za lekare

  Broj poena KME: predavači: 12 poena, polaznici: 6 poena

  Evidencioni broj: А-1-2800/18

  Kotizacija: za članove DLUMS besplatno, za ostale 2000din

   

   

  Kurs: ZBRINJAVANJE POVREĐENE OSOBE-OSVRT NA POSEBNE GRPUE STANOVNIŠTVA I STANJA

  Nacionalni kurs I kategorije

  Akreditovan do: 04.03.2019.

  Predavači: prim. dr Miljan Jović, dr Saša Ignjatijević, dr Milan Elenkov, dr Ivana Ilić

  Akreditovano za lekare, medicinske sestre i tehničare,stomatologe, farmaceute, biohemičare

  Broj poena KME: predavači: 12 poena, polaznici: 6 poena

  Evidencioni broj: А-1-439/18

  Kotizacija: za članove DLUMS besplatno, za ostale 2000din

   

   

  Kurs: OSNOVE ZBRINJAVANJA POVREĐENE OSOBE U VANBOLNIČKIM USLOVIMA

  Nacionalni kurs I kategorije

  Akreditovan do: 04.03.2019.

  Predavači: prim. dr Tatjana Rajković, dr Milan Elenkov, dr Saša Ignjatijević, dr Branislav Ničić

  Akreditovano za lekare, medicinske sestre i tehničare,stomatologe, farmaceute, biohemičare

  Broj poena KME: predavači: 12 poena, polaznici: 6 poena

  Evidencioni broj: А-1-440/18

  Kotizacija: za članove DLUMS besplatno, za ostale 2000din

   

   

  Kurs: KURS URGENTNE PEDIJATRIJE

  Nacionalni kurs I kategorije

  Akreditovan do: 04.03.2019.

  Predavači: prof. dr Saša Živić, prof. dr Dušica Simić, doc. dr Dragoljub Živanović, ass. dr Vesna Marjanović,

  prim. mr sci. med. dr Slobodanka Milićević Mišić, dr Milan Elenkov, dr Saša Ignjatijević,

  dr Ivana Ilić, prim. dr Tatjana Rajković, prim. dr Miljan Jović, dr Dragana Popović

  Akreditovano za lekare, medicinske sestre i tehničare, stomatologe, farmaceute, biohemičare

  Broj poena KME: predavači: 12 poena, polaznici: 6 poena

  Evidencioni broj: А-1-624/18

  Kotizacija: za članove DLUMS besplatno, za ostale 2000din

 • Uputstvo za prijavu za elektronski test

   

  1. Korak - Kandidat koji se opredelio za neku od ponuđenih edukacija popunjava on-line formular za prijavu i uplaćuje odgovarajući iznos na tekući račun (prema dobijenim instrukcijama).

  Kopiju uplatnice kandidat šalje na email: serbian.emergency1@gmail.com

   

  2. Korak - Po prijemu prijave i uplate kandidatu se mailom dostavljaju korisničko ime i lozinka sa kojima pristupa

  sistemu za on-line učenje.

   

  3. Korak - Kandidat pristupa sistemu za on-line učenje, preuzima dostupne materijale, monografije i prezentacije iz kojih se priprema za rešavanje elektronskog testa.

  Kandidat može neograničeni broj puta da se prijavi i odjavi sa sistema, a rešavanju testa (u trajanju od maksimalno 120 minuta) može da pristupi samo jednom.

   

  4. Korak - Kandidat pristupa rešavanju elektronskog testa. Da bi položio test, kandidat mora tačno da odgovori na više od 60% od ukupnog broja pitanja na testu.

   

  5. Korak - Nakon uspešnog rešavanja elektronskog testa, kandidat putem e-maila dobija svoj sertifikat u PDF formatu, koji može da odštampa ili da ga sačuva na svom računaru.

   

  Sertifikat neće biti izdat ukoliko ne budemo registrovali Vašu uplatu.

   

   

 • Prijava za online test

 • Programi KME za lekare

  Test: HEMODINAMSKA NESTABILNOST U TRAUMI

  Akreditovan do: 18.11.2019.

  Autor:Dr Milan Elenkov, ZHMP Niš

  Akreditovano za lekare pedijatrije, urgentne medicine, opšte medicine, hirurge , medicinske sestre i tehničare

  Broj poena KME:autor: 7 poena, polaznici: 5 poena

  Evidencioni broj: А-1-2795/18

  Kotizacija za test: za članove DLUMS besplatno, za ostale 1000din

   

  Napomena:

  Svaki test je zaštićen lozinkom

  Rešavanju testa možete pristupiti samo jednom.

  Test traje 120 minuta

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Test: PROCENA TEŽINE TRAUME NA OSNOVU KINEMATIKE

  Akreditovan do: 18.11.2019.

  Autor:Dr Dušica Janković, ZHMP Niš

  Akreditovano za lekare pedijatrije, urgentne medicine, opšte medicine, hirurge , medicinske sestre i tehničare

  Broj poena KME:autor: 7 poena, polaznici: 5 poena

  Evidencioni broj: А-1-2796/18

  Kotizacija za test: za članove DLUMS besplatno, za ostale 1000din

   

  Napomena:

  Svaki test je zaštićen lozinkom

  Rešavanju testa možete pristupiti samo jednom.

  Test traje 120 minuta

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Test: HIPOTIREOZA-DA LI JE POZNAJEMO

  Akreditovan do: 18.11.2019.

  Autor:Dr Biljana Radisavljević, ZHMP Niš

  Akreditovano za lekare, medicinske sestre i tehničare

  Broj poena KME:autor: 7 poena, polaznici: 5 poena

  Evidencioni broj: А-1-2793/18

  Kotizacija za test: za članove DLUMS besplatno, za ostale 1000din

   

  Napomena:

  Svaki test je zaštićen lozinkom

  Rešavanju testa možete pristupiti samo jednom.

  Test traje 120 minuta

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Test: OSNOVNI PRINCIPI NADOKNADE TEČNOSTI

  Akreditovan do: 18.11.2019.

  Autor:dr Miljan Jović, ZC Zaječar

  Akreditovano za lekare (urgentna medicina, opšta medicina, pedijatrija, hirurgija), medicinske sestre i tehničare

  Broj poena KME: autor: 7 poena, polaznici: 5 poena

  Evidencioni broj: А-1-2794/18

  Kotizacija za test: za članove DLUMS besplatno, za ostale 1000din

   

  Napomena:

  Svaki test je zaštićen lozinkom

  Rešavanju testa možete pristupiti samo jednom.

  Test traje 120 minuta

   

   

   

   

   

 • Programi KME za medicinske sestre / tehničare

  Test: HEMODINAMSKA NESTABILNOST U TRAUMI

  Akreditovan do: 18.11.2019.

  Autor:Dr Milan Elenkov, ZHMP Niš

  Akreditovano za lekare pedijatrije, urgentne medicine, opšte medicine, hirurge , medicinske sestre i tehničare

  Broj poena KME:autor: 7 poena, polaznici: 5 poena

  Evidencioni broj: А-1-2795/18

  Kotizacija za test: za članove DLUMS besplatno, za ostale 1000din

   

  Napomena:

  Svaki test je zaštićen lozinkom

  Rešavanju testa možete pristupiti samo jednom.

  Test traje 120 minuta

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Test: PROCENA TEŽINE TRAUME NA OSNOVU KINEMATIKE

  Akreditovan do: 18.11.2019.

  Autor:Dr Dušica Janković, ZHMP Niš

  Akreditovano za lekare pedijatrije, urgentne medicine, opšte medicine, hirurge , medicinske sestre i tehničare

  Broj poena KME:autor: 7 poena, polaznici: 5 poena

  Evidencioni broj: А-1-2796/18

  Kotizacija za test: za članove DLUMS besplatno, za ostale 1000din

   

  Napomena:

  Svaki test je zaštićen lozinkom

  Rešavanju testa možete pristupiti samo jednom.

  Test traje 120 minuta

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Test: HIPOTIREOZA-DA LI JE POZNAJEMO

  Akreditovan do: 18.11.2019.

  Autor:Dr Biljana Radisavljević, ZHMP Niš

  Akreditovano za lekare, medicinske sestre i tehničare

  Broj poena KME:autor: 7 poena, polaznici: 5 poena

  Evidencioni broj: А-1-2793/18

  Kotizacija za test: za članove DLUMS besplatno, za ostale 1000din

   

  Napomena:

  Svaki test je zaštićen lozinkom

  Rešavanju testa možete pristupiti samo jednom.

  Test traje 120 minuta

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Test: OSNOVNI PRINCIPI NADOKNADE TEČNOSTI

  Akreditovan do: 18.11.2019.

  Autor:dr Miljan Jović, ZC Zaječar

  Akreditovano za lekare (urgentna medicina, opšta medicina, pedijatrija, hirurgija), medicinske sestre i tehničare

  Broj poena KME: autor: 7 poena, polaznici: 5 poena

  Evidencioni broj: А-1-2794/18

  Kotizacija za test: za članove DLUMS besplatno, za ostale 1000din

   

  Napomena:

  Svaki test je zaštićen lozinkom

  Rešavanju testa možete pristupiti samo jednom.

  Test traje 120 minuta

Najnovije iz literature

Izvodi, tekstovi, prezentacije iz svetske literature koja se bavi svim aspektima urgentne medicine

Početna  /  O nama  /  ČlanstvoKME  /  Sekcija ML  /  Kongresi  /  Arhiva  /  Kontakt

Mapa sajta

Uslovi korišćenja

Pravila privatnosti

Jedna kopija ovih materijala može biti štampana

samo za nekomercijalnu upotrebu.

© 2014 - 2019 Društvo lekara urgentne medicine Srbije - DLUMS. Sva prava zadržana