Online testovi i kursevi

 • Akreditovani online testovi i kursevi

   

  Test: Urgentna pedijatrija u prehospitalnim uslovima - I deo

   

  Autor: Prim. dr Tatjana Rajković

  Odluka broj: 153-02-840/2020-01

  Evidencioni broj odluke А-1-1380/20

  Datum odluke: 17.08.2020.

  Akreditacija: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Urgenta medicina, Opšta medicina, Hirurzi, Pedijatri, Anesteziolozi sa reanimatologijom, Medicinske sestre

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do 16.08.2021

   

   

   

  Test : Urgentna pedijatrija u prehospitalnim uslovima - II deo

   

  Autor: Prim. dr Tatjana Rajković

  Odluka broj:  153-01-00071/2021-01

  Evidencioni broj odluke: А-1-279/21

  Datum odluke:  01.03.2021.

  Akreditacija: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, pedijatri, opšta medicina, urgentna medicina, anesteziolozi sa reanimatologijom, hirurzi, medicinske sestre

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do: 28.02.2022.

   

   

   

  Test: Postupak sa pacijentom sa bolom u grudima u vanbolničkim uslovima

   

  Autor: dr Saša Ignjatijević

  Odluka broj: 153-02-840/2020-01

  Evidencioni broj odluke А-1-1378/20

  Datum odluke: 17.08.2020.

  Akreditacija: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do 16.08.2021

   

   

   

  Test: Plućna tromboembolija - diferencijalna dijagnoza,

  urgentna terapija i klinički značaj

   

  Autor: Prim. dr Miljan Jović

  Odluka broj: 153-02-840/2020-01

  Evidencioni broj odluke А-1-1379/20

  Datum odluke: 17.08.2020.

  Akreditacija: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Urgentna medicina, Opšta medicina, Internisti, Hirurzi, Ortopedi, Anesteziolozi sa reanimatologijom

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do 16.08.2021

   

   

   

  Test: Nadoknada tečnosti u prehospitalnom i ranom hospitalnom tretmanu

   

  Autor: Prim. dr Miljan Jović

  Odluka broj:  153-01-00071/2021-01

  Evidencioni broj odluke: А-1-281/21

  Datum odluke:  01.03.2021.

   

  Akreditacija: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, urgentna medicina, opšta medicina, anesteziolozi sa reanimatologijom, internisti, hirurzi, ortopedi, neurolozi

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do 28.02.2022.

   

   

   

  Test: Sindrom sagorevanja na poslu - BURNOUT sindrom

   

  Autor: dr Dejan Veljković

  Odluka broj:  153-01-00071/2021-01

  Evidencioni broj odluke: А-1-282/21

  Datum odluke:  01.03.2021.

   

  Akreditacija: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, urgentna medicina, opšta medicina, anesteziolozi sa reanimatologijom, hirurzi, pedijatri, psihijatri , medicina rada, medicinske sestre

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do 28.02.2022.

   

   

   

   

   

 • Uputstvo za prijavu za elektronski test

   

  1. Korak - Kandidat koji se opredelio za neku od ponuđenih edukacija popunjava on-line formular za prijavu i uplaćuje odgovarajući iznos na tekući račun (prema dobijenim instrukcijama).

  Kopiju uplatnice kandidat šalje na email: serbian.emergency1@gmail.com

   

  2. Korak - Po prijemu prijave i uplate kandidatu se mailom dostavljaju korisničko ime i lozinka sa kojima pristupa

  sistemu za on-line učenje.

   

  3. Korak - Kandidat pristupa sistemu za on-line učenje, preuzima dostupne materijale, monografije i prezentacije iz kojih se priprema za rešavanje elektronskog testa.

  Kandidat može neograničeni broj puta da se prijavi i odjavi sa sistema, a rešavanju testa (u trajanju od maksimalno 120 minuta) može da pristupi samo jednom.

   

  4. Korak - Kandidat pristupa rešavanju elektronskog testa. Da bi položio test, kandidat mora tačno da odgovori na više od 60% od ukupnog broja pitanja na testu.

   

  5. Korak - Nakon uspešnog rešavanja elektronskog testa, kandidat putem e-maila dobija svoj sertifikat u PDF formatu, koji može da odštampa ili da ga sačuva na svom računaru.

   

  Sertifikat neće biti izdat ukoliko ne budemo registrovali Vašu uplatu.

   

   

 • Prijava za online test

 • Programi KME za lekare

   

  Test: Urgentna pedijatrija u prehospitalnim uslovima - I deo

   

  Autor: Prim. dr Tatjana Rajković

  Odluka broj: 153-02-840/2020-01

  Evidencioni broj odluke А-1-1380/20

  Datum odluke: 17.08.2020.

  Akreditacija: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Urgenta medicina, Opšta medicina, Hirurzi, Pedijatri, Anesteziolozi sa reanimatologijom, Medicinske sestre

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do 16.08.2021

   

   

   

  Literatura za testTest

   

   

   

   

   

  Test : Urgentna pedijatrija u prehospitalnim uslovima - II deo

   

  Autor: Prim. dr Tatjana Rajković

   

  Odluka broj:  153-01-00071/2021-01

  Evidencioni broj odluke: А-1-279/21

  Datum odluke:  01.03.2021.

  Akreditacija: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, pedijatri, opšta medicina, urgentna medicina, anesteziolozi sa reanimatologijom, hirurzi, medicinske sestre

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do: 28.02.2022.

   

  Literatura za testTest

   

   

   

   

   

   

  Test: Postupak sa pacijentom sa bolom u grudima u vanbolničkim uslovima

   

  Autor: dr Saša Ignjatijević

  Odluka broj: 153-02-840/2020-01

  Evidencioni broj odluke А-1-1378/20

  Datum odluke: 17.08.2020.

  Akreditacija: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do 16.08.2021

   

  Literatura za testTest

   

   

   

   

   

   

  Test: Plućna tromboembolija - diferencijalna dijagnoza,

  urgentna terapija i klinički značaj

   

  Autor: Prim. dr Miljan Jović

  Odluka broj: 153-02-840/2020-01

  Evidencioni broj odluke А-1-1379/20

  Datum odluke: 17.08.2020.

  Akreditacija: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Urgentna medicina, Opšta medicina, Internisti, Hirurzi, Ortopedi, Anesteziolozi sa reanimatologijom

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do 16.08.2021

   

   

   

  Literatura za testTest

   

   

   

   

   

   

  Test: Nadoknada tečnosti u prehospitalnom i ranom hospitalnom tretmanu

   

  Autor: Prim. dr Miljan Jović

  Odluka broj:  153-01-00071/2021-01

  Evidencioni broj odluke: А-1-281/21

  Datum odluke:  01.03.2021.

   

  Akreditacija: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, urgentna medicina, opšta medicina, anesteziolozi sa reanimatologijom, internisti, hirurzi, ortopedi, neurolozi

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do 28.02.2022.

   

   

   

  Literatura za testTest

   

   

   

   

   

   

  Test: Sindrom sagorevanja na poslu - BURNOUT sindrom

   

  Autor: dr Dejan Veljković

  Odluka broj:  153-01-00071/2021-01

  Evidencioni broj odluke: А-1-282/21

  Datum odluke:  01.03.2021.

   

  Akreditacija: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, urgentna medicina, opšta medicina, anesteziolozi sa reanimatologijom, hirurzi, pedijatri, psihijatri , medicina rada, medicinske sestre

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do 28.02.2022.

   

   

  Literatura za testTest

   

   

 • Programi KME za medicinske sestre / tehničare

   

  Test: Urgentna pedijatrija u prehospitalnim uslovima - I deo

   

  Autor: Prim. dr Tatjana Rajković

  Odluka broj: 153-02-840/2020-01

  Evidencioni broj odluke А-1-1380/20

  Datum odluke: 17.08.2020.

  Akreditacija: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Urgenta medicina, Opšta medicina, Hirurzi, Pedijatri, Anesteziolozi sa reanimatologijom, Medicinske sestre

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do 16.08.2021

   

   

   

  Literatura za testTest

   

   

   

   

   

  Test : Urgentna pedijatrija u prehospitalnim uslovima - II deo

   

  Autor: Prim. dr Tatjana Rajković

   

  Odluka broj:  153-01-00071/2021-01

  Evidencioni broj odluke: А-1-279/21

  Datum odluke:  01.03.2021.

  Akreditacija: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, pedijatri, opšta medicina, urgentna medicina, anesteziolozi sa reanimatologijom, hirurzi, medicinske sestre

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do: 28.02.2022.

   

  Literatura za testTest

   

   

   

   

   

   

  Test: Postupak sa pacijentom sa bolom u grudima u vanbolničkim uslovima

   

  Autor: dr Saša Ignjatijević

  Odluka broj: 153-02-840/2020-01

  Evidencioni broj odluke А-1-1378/20

  Datum odluke: 17.08.2020.

  Akreditacija: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do 16.08.2021

   

  Literatura za testTest

   

   

   

   

   

   

  Test: Plućna tromboembolija - diferencijalna dijagnoza,

  urgentna terapija i klinički značaj

   

  Autor: Prim. dr Miljan Jović

  Odluka broj: 153-02-840/2020-01

  Evidencioni broj odluke А-1-1379/20

  Datum odluke: 17.08.2020.

  Akreditacija: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Urgentna medicina, Opšta medicina, Internisti, Hirurzi, Ortopedi, Anesteziolozi sa reanimatologijom

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do 16.08.2021

   

   

   

  Literatura za testTest

   

   

   

   

   

   

  Test: Nadoknada tečnosti u prehospitalnom i ranom hospitalnom tretmanu

   

  Autor: Prim. dr Miljan Jović

  Odluka broj:  153-01-00071/2021-01

  Evidencioni broj odluke: А-1-281/21

  Datum odluke:  01.03.2021.

   

  Akreditacija: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, urgentna medicina, opšta medicina, anesteziolozi sa reanimatologijom, internisti, hirurzi, ortopedi, neurolozi

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do 28.02.2022.

   

   

   

  Literatura za testTest

   

   

   

   

   

   

  Test: Sindrom sagorevanja na poslu - BURNOUT sindrom

   

  Autor: dr Dejan Veljković

  Odluka broj:  153-01-00071/2021-01

  Evidencioni broj odluke: А-1-282/21

  Datum odluke:  01.03.2021.

   

  Akreditacija: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, urgentna medicina, opšta medicina, anesteziolozi sa reanimatologijom, hirurzi, pedijatri, psihijatri , medicina rada, medicinske sestre

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do 28.02.2022.

   

   

  Literatura za testTest

   

   

Najnovije iz literature

Izvodi, tekstovi, prezentacije iz svetske literature koja se bavi svim aspektima urgentne medicine

Početna  /  O nama  /  ČlanstvoKME  /  Sekcija ML  /  Kongresi  /  Arhiva  /  Kontakt

Mapa sajta

Uslovi korišćenja

Pravila privatnosti

Jedna kopija ovih materijala može biti štampana

samo za nekomercijalnu upotrebu.

© 2014 - 2021 Društvo lekara urgentne medicine Srbije - DLUMS. Sva prava zadržana