Online testovi i kursevi

 • Akreditovani kursevi

  Kursevi u pripremi...

 • Akreditovani elektronski (online) testovi za lekare

   

  1. Test:  Verbalna de-eskalacija psihomotorno agitiranog pacijenta

   

  Autor: dr Dušica Janković

   

  Odluka broj: 153-01-00188/2021-01

  Evidencioni broj odluke:  А-1-884/21

  Datum odluke: 18.05.2021.

  Akreditacija: Lekari, Stomatolozi, Medicinske sestre, Pedijatri,

  Urgentna medicina, Opšta medicina, Hirurzi

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do 17.05.2022.

   

   

  Literatura za testTest

   

   

   

   

   

  2. Test:  Sepsa

   

  Autor: dr Milan Elenkov

   

  Odluka broj:  153-01-00333/2021-01

  Evidencioni broj odluke:  А-1-1390/21

  Datum odluke: 16.08.2021

  Akreditacija: Lekari, Medicinske sestre, Pedijatri, Urgentna medicina, Opšta medicina, Hirurzi

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do 15.08.2022.

   

   

  Literatura za testTest

   

   

   

   

   

   

  3. Test:  Primarni pregled povređene osobe u vanbolničkim uslovima

   

  Autor: dr Saša Ignjatijević

   

  Odluka broj:  153-01-00333/2021-01

  Evidencioni broj odluke:  А-1-1391/21

  Datum odluke:  16.08.2021

  Akreditacija: Lekari, Medicinske sestre, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do: 15.08.2022.

   

   

  Literatura za testTest

   

   

   

   

 • Akreditovani elektronski (online) testovi za medicinske sestre

   

  1. Test:  Verbalna de-eskalacija psihomotorno agitiranog pacijenta

   

  Autor: dr Dušica Janković

   

  Odluka broj: 153-01-00188/2021-01

  Evidencioni broj odluke:  А-1-884/21

  Datum odluke: 18.05.2021.

  Akreditacija: Lekari, Stomatolozi, Medicinske sestre, Pedijatri,

  Urgentna medicina, Opšta medicina, Hirurzi

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do 17.05.2022.

   

   

  Literatura za testTest

   

   

   

   

   

  2. Test:  Sepsa

   

  Autor: dr Milan Elenkov

   

  Odluka broj:  153-01-00333/2021-01

  Evidencioni broj odluke:  А-1-1390/21

  Datum odluke: 16.08.2021

  Akreditacija: Lekari, Medicinske sestre, Pedijatri, Urgentna medicina, Opšta medicina, Hirurzi

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do 15.08.2022.

   

   

  Literatura za testTest

   

   

   

   

   

   

  3. Test:  Primarni pregled povređene osobe u vanbolničkim uslovima

   

  Autor: dr Saša Ignjatijević

   

  Odluka broj:  153-01-00333/2021-01

  Evidencioni broj odluke:  А-1-1391/21

  Datum odluke:  16.08.2021

  Akreditacija: Lekari, Medicinske sestre, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do: 15.08.2022.

   

   

  Literatura za testTest

   

   

   

   

 • Uputstvo za prijavu za elektronski (online) test

   

  1. Korak - Kandidat koji se opredelio za neku od ponuđenih edukacija popunjava on-line formular za prijavu i uplaćuje odgovarajući iznos na tekući račun (prema dobijenim instrukcijama).

  Kopiju uplatnice kandidat šalje na email: serbian.emergency1@gmail.com

   

  2. Korak - Po prijemu prijave i uplate kandidatu se mailom dostavljaju korisničko ime i lozinka sa kojima pristupa

  sistemu za on-line učenje.

   

  3. Korak - Kandidat pristupa sistemu za on-line učenje, preuzima dostupne materijale, monografije i prezentacije iz kojih se priprema za rešavanje elektronskog testa.

  Kandidat može neograničeni broj puta da se prijavi i odjavi sa sistema, a rešavanju testa (u trajanju od maksimalno 120 minuta) može da pristupi samo jednom.

   

  4. Korak - Kandidat pristupa rešavanju elektronskog testa. Da bi položio test, kandidat mora tačno da odgovori na više od 60% od ukupnog broja pitanja na testu.

   

  5. Korak - Nakon uspešnog rešavanja elektronskog testa, kandidat putem e-maila dobija svoj sertifikat u PDF formatu, koji može da odštampa ili da ga sačuva na svom računaru.

   

  Sertifikat neće biti izdat ukoliko ne budemo registrovali Vašu uplatu.

   

   

 • Prijava za elektronski (online) test

Najnovije iz literature

Izvodi, tekstovi, prezentacije iz svetske literature koja se bavi svim aspektima urgentne medicine

Početna  /  O nama  /  ČlanstvoKME  /  Sekcija ML  /  Kongresi  /  Arhiva  /  Kontakt

Mapa sajta

Uslovi korišćenja

Pravila privatnosti

Jedna kopija ovih materijala može biti štampana

samo za nekomercijalnu upotrebu.

© 2014 - 2022 Društvo lekara urgentne medicine Srbije - DLUMS. Sva prava zadržana