Društvo lekara urgentne medicine Srbije

7. međunarodni kongres, 23-25. septembar 2021.

Registracija - više informacija dole

KOTIZACIJA

STATUS

 

 

 

 

 

Lekari

 

Medicinske

sestre/

tehničari

ČLANOVI

DLUMS

 

 

 

 

2500 RSD

 

1200 RSD

OSTALI

 

 

 

 

 

4000 RSD

 

2000 RSD

INO

STRAN

STVO

 

 

 

25 €

 

12 €

Studenti,

Specijali

zanti,

Studenti

viših škola

 

1200 RSD

 

1000 RSD

BODOVANJE

Predavači                       15 bodova

 

Usmene prezentacije     13 bodova

 

Poster prezentacije        11 bodova

 

Pasivno učešće              10 bodova

 

 

Po 0.5 bodova ostalim koautorima  usmene i poster prezentacije

(do 3 koautora)

Početna  /  O nama  /  ČlanstvoKME  /  Sekcija ML  /  Kongresi  /  Arhiva  /  Kontakt

Mapa sajta

Uslovi korišćenja

Pravila privatnosti

Jedna kopija ovih materijala može biti štampana

samo za nekomercijalnu upotrebu.

© 2014 - 2021 Društvo lekara urgentne medicine Srbije - DLUMS. Sva prava zadržana