Društvo lekara urgentne medicine Srbije

7. međunarodni kongres, 23-25. septembar 2021.

E-posteri - više informacija dole

CHURG-STRAUSS SINDROM

 

Bojan Radojičić  1,2, Marija Radojičić  2,3

 

1) Centar vojnomedicinskih ustanova Beograd

2) Vojnomedicinska akademija Beograd

3) Dom zdravlja dr Simo Milošević, Beograd

DOWNLOAD in .ppt original file >>>

 

 

Snake bite - case report

 

Gordana Simić , Ivana Gvozdenović Health centre  Emergency station Kruševac

DOWNLOAD in .ppt original file >>>

Prelomi kostiju šake

 

Matić S, Milutinović S, Vučković D, Gambiroža K. Klinički centar Srbije, Urgentni centar.

DOWNLOAD in.ppt original file >>>

ST elevation in lead aVR

 

Radmila Furtula1, Bojan Stojanovic2

1) Institute of Emergency Medical Service of Montenegro,  Montenegro

2) CODRA Hospital – Podgorica, Montenegro

DOWNLOAD in .ppt original file >>>

 

IS EVERYTHING COVID?

 

Dr Ivana Milićević-Nešić, Dr Slobodan Dželebdžić

Emergency Center Belgrade, University Clinical Center of Serbia

 

DOWNLOAD in .ppt original file >>>

 

ePoster - primer

ePoster primer download >

uputstvo za izradu ePostera

 

Poslednji rok za prijem ePostera: do 18. oktobra 2020.

 

 

Kako treba da izgleda ePoster  

 

Da bismo vam  olakšali predlažemo vaom ovaj šablon za izradu ePostera. Ukoliko je moguće svoje tekstove rasporedite prema postojećem (na samom šablonu ePostera)

Molimo Vas da koristite uobičajnu strukturu rada (Naslov rada; Autori i njihove ustanove; Uvod; Materijal i metode; Rezultati; Diskusija; Zaključak)

Kada koristite slike, grafikone i tabele molimo vas da ih naslovite.

 

Za izradu ePoster-a možete koristiti Microsoft PowerPoint 2003/2007/2010 software.

Ukoliko imate neku drugu verziju molimo vas da proverite fontove. Neophodno je da vaš ePoster

sačuvate u formi “pptx” ili “ppt”.

 

 

 

Preporuke

 

 

Opšti izgled

 

• ePoster je samo jedan slajd Powerpoint-a

• ePoster dimenzije su 132cm u širini a 75cm u visini.

• ePoster treba da je u formatu “landscape”.

• ePoster ne bi trebalo da je veći od 10MB.

 

 

Pozadina

 

Jednobojna, kako bi tekst bio čitljiv.

 

 

Slike & objekti

 

• Izbegnite slike koje su prevelike (> 1 Mb )

• Izbegnite  fade efekte na objektima, graficima i tabelama

• Nemojte koristiti Flash.

• Proverite rezoluciju slika.

 

 

Tekst

 

• Koristite uobičajene fontove (Arial, Times New Roman, Verdana, Helvetica, Tahoma, Symbol, itd.).

• Naslov ePostera treba biti u fontu veličine najmanje 60

• Font za autore manji od naslova ali veći nego font koji je korišćen u tekstu. Font kojim su napisane ustanove autora može biti kao i font teksta

• Za tekst postera koristite font minimum 30pt da bi tekst mogao biti čitljiv na ekranu. Preporučujemo najmanje font 48

 

 

Animacije & Video

 

• Animacije i video material nije dozvoljen

 

 

Tabele

 

• Nemojte uvećavati tabele

• Za kreiranje tabela koristite radije PowerPoint nego Excel.

 

 

Pošaljite vaš ePoster jedino putem maila

 

Pošaljite vaš ePoster e-mailom do 18. oktobra 2020  na : dlums.kongres@gmail.com

 

• U e -mailu navedite Naslov rada, Autore i ustanove autora

• Ukoliko je veličina vašeg fajla prevelika možete koristiti  www.WeTransfer.com servis da bi ste poslali vaš  ePoster, na mail

  dlums.kongres@gmail.com  kao primaoca.

• Za bilo koja pitanja u vezi vašeg postera pišite na:  dlums.kongres@gmail.com ili na serbian.emergency@gmail.com

 

 

 

Početna  /  O nama  /  ČlanstvoKME  /  Sekcija ML  /  Kongresi  /  Arhiva  /  Kontakt

Mapa sajta

Uslovi korišćenja

Pravila privatnosti

Jedna kopija ovih materijala može biti štampana

samo za nekomercijalnu upotrebu.

© 2014 - 2021 Društvo lekara urgentne medicine Srbije - DLUMS. Sva prava zadržana