Prijava za prekongresni kurs

P R O G R A M

 

 

14.05.2020. Vreme 10:00h

Sala 1, Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac, ul. Slobode bb, 34000 Kragujevac

 

1. PREKONGRESNI KURS: OSNOVNI PRINCIPI ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE ABDOMENA

(max broj polaznika 32)

Nacionalni kurs 1 kategorije

Akreditacija: u proceduri

 

Instruktori na kursu:

1. Asist. dr sc. med Branka Filipović, specijalista interne medicine, Klinika za internu medicinu,  KBC „Dr     Dragiša Mišović-Dedinje“, , Beograd

2. Mr. sc. med dr. Gordana Santrač Stijak, Služba opšte medicine, Dom zdravlja „Novi Beograd“, Beograd

3. Prim. dr Nevenka Radosavljević, Specijalista opšte medicine, Služba opšte medicine, Dom zdravlja „Stari Grad“, Beograd

4. Prim. dr Miljan Jović, specijalista urgentne medicine, Služba za prijem i zbrinjavanje urgentnih  stanja, ZC Zaječar

5. Dr Dragan Mitić, specijalista radiologije, služba radiologije, Opšta bolnica Pirot

 

Kotizacija za kurs: 50 e

za članove DLUMS 50% popust: 25e

 

14.05.2020. Vreme 10:00h

Sala 2, Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac, ul. Slobode bb, 34000 Kragujevac

 

2.  PREKONGRESNI KURS: ATRIJALNA FIBRILACIJA U PREHOSPITALNOJ MEDICINI

(max broj polaznika 40)

Nacionalni kurs 1 kategorije

Akreditacioni broj: A-1-1142/19, 6 kme bodova za polaznike

 

Instruktori na kursu:

1. Dr sci. med. dr Aleksandra Radosavljević, ZHMP Kragujevac

2. Doc. dr Vladimir Gajić, ZHMP Kragujevac

3. Dr Jelena Tijanić, ZHMP Kragujevac

4. Dr Jelena Milutinović ZHMP Kragujevac

 

Lekari, Stomatolozi, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Stomatološki tehničari

Kotizacija za kurs: 2,500.00 dinara

 

18:00-18:20  HOT TOPIC: Müller Martin (CH): DIJAGNOSTIČKI  IZAZOVI NA ODELJENJU URGENTNE MEDICINE

18:20-18:40  HOT TOPIC - Prof Robert Leach (BE): UPUTSTVO  ZA POČETNIKE KAKO DA UPRAVLJAJU

                     ODELJENJEM URGENTNE MEDICINE

18:40-19:00  HOT TOPIC - Katrin Hruska (SWE): DECISION MAKING - THE SPECIALTY OF THE EMERGENCY PHYSICIAN?

19:00-19:30  POZDRAVNE REČI PREDSEDNIKA ORGANIZACIONOG  I NAUČNOG ODBORA I PREDSEDNIKA DLUMS dr Gordana Đokić,

                     prof Robert Leach,  dr Saša Ignjatijević

 

19:30-22:00  SVEČANO OTVARANJE SA UMETNIČKIM PROGRAMOM I KOKTELOM DOBRODOŠLICE

 

 

15.05.2019. Hotel Kragujevac

 

SALA  A

 

SESIJA: KORONARNA BOLEST – POZNATE I NEPOZNATE STVARI  Moderator: Milan Pavlović

 

09:00-09:20  Bojan Stanojević (MNE): EKG U NEKARDIOLOŠKIM STANJIMA

09:20-09:40  Vladimir Mitov (SRB): PACIJENTI SA PM U SKODNEVNOJ PRAKSI

09:40-10:00  Aleksandar Jolić (SRB): PLUĆNA TROMBOEMBOLIJA-DIJAGNOSTIČKI IZAZOV

10:00-10:20  Milan Pavlović (SRB): ANGINA PECTORIS BEZ OPSTRUKTIVNIH PROMENA NA KORONARNIM ARTERIJAMA

10:20-10:40  PANEL DISKUSIJA

 

10:40-11:20  KAFE PAUZA

 

SESIJA: NAŠ RAD UTICE I NA NAS: Medicinska greška   Moderator: Tatjana Rajković

 

11:20-11:40  Željko Laušević (SRB): PREVIĐENE POVREDE ABDOMENA

11:40-12:00  Maja Ercegovac (SRB): POVREDE DISAJNIH PUTEVA

12:00-12:20  Vladimir Baščarević (SRB): KRANIOCEREBRALNE POVREDE

12:20-12:40  Goran Milojković (SRB): NEPREPOZNATE FRAKTURE U URGENTNIM STANJIMA

12:40-13:00  Živana Slović (SRB): MEDICINSKA GREŠKA

 

13:00-14:00  PAUZA ZA RUČAK SPONZORISANO PREDAVANJE

 

SESIJA: CYBER EMERGENCY MEDICINE , Moderator Robert Leach

 

14:00-14:20  Dragan Milojević (SRB): URGENTNA  VIZUALNA MEDICINA U SLUŽBI SMANJENJA “DOOR   TO   DOOR” VREMENA

14:20-14:40  Adela Golea (RO): ULTRAZVUČNA I INFORMATIČKA TEHNOLOGIJA U URGENTNOJ MEDICINI

14:40-15:00  Robert Leach (BE): FOAMed: UPUTSTVO ZA UPOTREBU

15:00-15:20  Matteo Paganini (ITA): EDUKACIJA U URGENTNOJ MEDICINI DANAS: IZMEĐU STVARNOSTI I SIMULACIJE

15:20-15:40  Katrin Hruska (SWE): MOLIM VAS, DAJTE MI PAPIR I OLOVKU!

 

15:40-16:20  KAFE PAUZA

 

SESIJA: HAOS TREBA OSTAVITI NA MESTU NESREĆE, Moderator Esen Uysal

 

16:20-16:40  Esen Uysal (TR): CRUSH SYNDROME

16:40-17:00  Hasan Odabasioglu (TR): SALT TRIAGE

17:00-17:20  Jože Prestor (SLO): SMJERNICE ZA MASOVNE NESREĆE

17:20-17:40  Milan Žnidarščić (SLO): NESREĆA PUTNIČKOG BALONA – PREHOSPITALNI PREGLED

17:40-18:00  Lili Žura (SLO): UPOTREBA SOFTVERA ZA MASOVNE NESREĆE  U SVAKODNEVNOJ PRAKSI

 

SALA  B

 

SESIJA: SEPSIS EST MILITAR.TEMPORI PARCE!  Moderator: Milan Elenkov

 

09:00-09:20  Milan Elenkov(SRB): LABORATORIJSKA ŠARADA KOD SEPSE-CITOZE I PENIJE

09:20-09:40  Natalija Vuković(SRB):  PREHOSPITALNA RACIONALNA PRIMENA ANTIMIKROBNIH LEKOVA

09:40-10:00  Ivana Budić (SRB): KONCEPT SEPSE I SEPTIČNOG ŠOKA - PREDSTAVLJENO U NOVOM SVETLU

10:00-10:20  Vesna Marjanović(SRB): HEMODINAMSKA STABILIZACIJA I ADJUVANTNA TERAPIJA KOD SEPTICNOG PACIJENTA

10:20-10:40  Giovanni Xotta(ITA): IZAZOVI ZLATNOG SATA KOD SEPSE

 

10:40-11:20  KAFE PAUZA

 

YEMD SESIJA: KAKO DA NE OSTARIMO UMORNI I POVREĐENI  Moderator: Dušica Janković

 

11:20-11:40  Marija Živković(SRB): ORGANSKI UZROCI AGRESIVNOG PONAŠANJA PACIJENTA

11:40-12:00  Miljan Jovi(SRB): PRAVNI I ETIČKI PROBLEMI PRISILNE HOSPITALIZACIJE-PREHOSPITALNI  ASPEKT

12:00-12:20  Dejan Veljković(SRB):  SINDROM IZGARANJA"BURNOUT SINDROM"

12:20-12:40  Dušica Janković(SRB): BUDITE BEZBEDNI-LANAC PREŽIVLJAVANJA TOKOM RADA U SLUŽBAMA HITNE  POMOĆI

12:40-13:00  Dejan Žikić(SRB): DEMONSTRACIJA DEFANZIVNE TAKTIKE ODBRANE OD AGRESIVNE OSOBE

 

13:00-14:00  PAUZA ZA RUČAK – SPONZORISANO PREDAVANJE

 

SESIJA MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA, Moderator Igor Crnić

 

14:00-14:20  Milena Janković (SRB): INTERHOSPITALNI TRANSPORT PACIJENTA U PRATNJI MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA

14:20-14:40  Nada Kocić (SRB) RAD MEDICINSKOG TIMA U HELIKOPTERU ZA EVAKUACIJU POVREĐENIH

14:40-15:00  Roberto Carlos Estevez-Montes (ESP): HELIKOPTERSKI TRANSPORT U KASTILJA LA MANCHA (ŠPANIJA)

15:00-15:20  Igor Crnić (SLO): AMBULANTNI TRANSPORT INFEKTIVNOG PACIJENTA

15:20-15:40  Urban Mesec (SLO): ZADACI PRVIH TIMOVA U MCI: KOMANDA, TRIJAŽA, TRANSPORT

 

15:40-16:20 KAFE PAUZA

 

16:20-17:20  OKRUGLI STO

                     Jasmina Tanasić (SRB): STRUKTURNO ORGANIZACIONI PREGLED HITNE MEDICINSKE POMOĆI U SRBIJI

 

20:00   SVEČANA VEČERA, hotel Kragujevac

 

 

16.05.2020.

 

SALA  A

 

11:00-12:30  RADIONICA: DELOVANJE U MASOVNIM NESREĆAMA

                      vođe radionice: Esen Uysal i Hasan Odabasioglu (TR)

 

12:30-13:15  REDAVANJE: RADIOLOŠKA ISPITIVANJA KOD BOLA U GRUDIMA

                      Predavač: Dragan Mitić (SRB)

 

13:15-14:15  PAUZA ZA RUČAK

 

14:15-15:45  RADIONICA: CPR ( DEMONSTRACIJA CPR I NA POSEBNIM SEGMENTIMA)

                     Vođa radionice: Jelena Tijanić (SRB)

 

15:45-16:30  PREZENTACIJE PRIHVAĆENIH RADOVA

 

SALA B

 

11:00-12:30  RADIONICA: IMOBILIZACIJA DECE

                     Vođa radionice: Igor Crnić (SLO)

 

12:30-13:15  PREDAVANJE: TRAUMA KOD STARIH

                     Predavač:_Katrin Hruska (SWE)

 

13:15-14:15  PAUZA ZA RUČAK

 

14:15-15:45  RADIONICA: PRAKTIČNA PRIMENA ULTRAZVUKA U URGENTNOJ MEDICINI

                     Vođa radionice: Adela Golea (RO)

 

 

15:45-16:30  PREZENTACIJE PRIHVAĆENIH RADOVA

 

 

 

DLUMS šesti međunarodni kongres  14-16. maj, Kragujevac, Srbija

BE THE CHANGE

Početna  /  O nama  /  ČlanstvoKME  /  Sekcija ML  /  Kongresi  /  Arhiva  /  Kontakt

Mapa sajta

Uslovi korišćenja

Pravila privatnosti

Jedna kopija ovih materijala može biti štampana

samo za nekomercijalnu upotrebu.

© 2014 - 2019 Društvo lekara urgentne medicine Srbije - DLUMS. Sva prava zadržana