DLUMS šesti međunarodni kongres  14-16. maj, Kragujevac, Srbija

BE THE CHANGE

ePoster - primer

ePoster primer download >

uputstvo za izradu ePostera

 

Poslednji rok za prijem ePostera: 05. Maj 2020

 

 

Kako treba da izgleda ePoster  

 

Da bismo vam  olakšali predlažemo vaom ovaj šablon za izradu ePostera. Ukoliko je moguće svoje tekstove rasporedite prema postojećem (na samom šablonu ePostera)

Molimo Vas da koristite uobičajnu strukturu rada (Naslov rada; Autori i njihove ustanove; Uvod; Materijal i metode; Rezultati; Diskusija; Zaključak)

Kada koristite slike, grafikone i tabele molimo vas da ih naslovite.

 

Za izradu ePoster-a možete koristiti Microsoft PowerPoint 2003/2007/2010 software.

Ukoliko imate neku drugu verziju molimo vas da proverite fontove. Neophodno je da vaš ePoster

sačuvate u formi “pptx” ili “ppt”.

 

 

 

Preporuke

 

 

Opšti izgled

 

• ePoster je samo jedan slajd Powerpoint-a

• ePoster dimenzije su 132cm u širini a 75cm u visini.

• ePoster treba da je u formatu “landscape”.

• ePoster ne bi trebalo da je veći od 10MB.

 

 

Pozadina

 

Jednobojna, kako bi tekst bio čitljiv.

 

 

Slike & objekti

 

• Izbegnite slike koje su prevelike (> 1 Mb )

• Izbegnite  fade efekte na objektima, graficima i tabelama

• Nemojte koristiti Flash.

• Proverite rezoluciju slika.

 

 

Tekst

 

• Koristite uobičajene fontove (Arial, Times New Roman, Verdana, Helvetica, Tahoma, Symbol, itd.).

• Naslov ePostera treba biti u fontu veličine najmanje 60

• Font za autore manji od naslova ali veći nego font koji je korišćen u tekstu. Font kojim su napisane ustanove autora može biti kao i font teksta

• Za tekst postera koristite font minimum 30pt da bi tekst mogao biti čitljiv na ekranu. Preporučujemo najmanje font 48

 

 

Animacije & Video

 

• Animacije i video material nije dozvoljen

 

 

Tabele

 

• Nemojte uvećavati tabele

• Za kreiranje tabela koristite radije PowerPoint nego Excel.

 

 

Pošaljite vaš ePoster jedino putem maila

 

Pošaljite vaš ePoster e-mailom do 05. maja 2020  na : dlums.kongres@gmail.com

 

• U e -mailu navedite Naslov rada, Autore i ustanove autora

• Ukoliko je veličina vašeg fajla prevelika možete koristiti  www.WeTransfer.com servis da bi ste poslali vaš  ePoster, na mail dlums.kongres@gmail.com  kao primaoca.

• Za bilo koja pitanja u vezi vašeg postera pišite na:  dlums.kongres@gmail.com ili na serbian.emergency@gmail.com

 

 

VAŽNE NAPOMENE:

 

Podsećamo vas da ne šaljete e Poster posle 05. maja

 

Za autore postera omogućili smo dva načina izlaganja i mogu izabrati samo jedan način.

 

TRI najbolja rada po oceni naučnog odbora i publike dobiće priliku da budu usmeno prezentovani i osvojiće vredne nagrade.

Naučni odbor će odabrati DVA najbolja rada, dok će publika (učesnici kongresa) svojim glasovima izabrati JEDAN najbolji rad.

Ukoliko se glasovi naučnog odbora i publike poklope, drugi najbolji rad ocenjen od strane učesnika kongresa dobiće priliku da bude prezentovan.

 

Proglašenje najboljih radova biće na svečanoj večeri, a usmene prezentacije istih biće održane 16.05.2020.  u terminu predviđenim zvaničnim programom kongresa.

Usmena prezentacija najboljih radova podrazumeva  usmenu prezentaciju rada u trajanju od 7minuta.

Vaše prisustvo na kongresu je neophodno za dodelu nagrada i usmenu prezentaciju postera!

Početna  /  O nama  /  ČlanstvoKME  /  Sekcija ML  /  Kongresi  /  Arhiva  /  Kontakt

Mapa sajta

Uslovi korišćenja

Pravila privatnosti

Jedna kopija ovih materijala može biti štampana

samo za nekomercijalnu upotrebu.

© 2014 - 2019 Društvo lekara urgentne medicine Srbije - DLUMS. Sva prava zadržana